این امور تحت نظارت یک مدیر و بطور مستقیم زیر نظر مدیر عامل شرکت فعالیت می نماید و رسالت آن براساس سیاست کلی شرکت که ارتقاء سطح کیفی محصولات، کاهش قیمت ها، افزایش توان رقابتی محصولات و در نتیجه جلب رضایت مشتری است، تعریف شده است. حفظ و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار نیز در دستور کار این قسمت لحاظ شده است.

واحد کنترل کیفی از بدو تأسیس این مجتمع  فعال بوده است و همواره به موازات افزایش سطوح کیفی محصولات، خود را در جنبه های تجهیزاتی و نیروی انسانی توسعه داده است. بطوریکه در حال حاضر شامل مجموعه ای قوی و پر توان  در حوزه های تخصصی این صنعت می باشد که این مجموعه براساس الزامات استانداردهای کسب شده توسط شرکت به کار خود ادامه می دهند. استانداردهای جهانی ISO 9001-2008 مدیریت در کیفیت و بهداشت محیط کار از جمله این استانداردها هستند که واحد کنترل کیفی و تحقیقات بصورت دوره ای تحت ممیزی و بازبینی داخلی و خارجی آنها قرار دارد و در این راستا خود را با الزامات آنها تطبیق داده است. کلیه بازبینی ها و کنترلها  براساس دستور العمل ها و مراجع معتبر صورت می پذیرد. این واحد بدلیل تنوع و تعداد مواد اولیه، محصولات نهایی و محصولات جانبی گستره وسیعی را شامل می شوند که این امر خود موجب تجهیز این امور به دستگاه های پیشرفته اندازه گیری و بکارگیری نیروی انسانی مجرب و کار آزموده گردیده است.

بدلیل سرآمد بودن این مجتمع  در امر تولید انواع سنگهای ساختمانی در کشور واحد کنترل کیفی و تحقیقات مجهز به دستگاههای بسیار اختصاصی جهت اندازه گیری و کالیبره کردن انواع تولیدات  می باشد که می توان گفت از تنها دارندگان این تجهیزات و ارایه دهنده خدمات در این زمینه در میان کلیه تولیدکنندگان سنگ در کشور است.

این واحد براساس هدف گذاریهای مدیریت ارشد سازمان با چشم انداز جهانی شدن در راستای افزایش توان رقابتی محصولات شرکت با محصولات مشابه داخلی و خارجی، فعالیت های خود را در جهت تحقیقات توسعه ای بر روی بهبود فرآیند تولیدات شرکت متمرکز ساخته است. امور کنترل و تحقیقات در خصوص دستیابی به اهداف سازمان، خود را به امکانات و تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی خلاق و منابع اطلاعاتی غنی مجهز نموده است.